ชี้แจงโครงการระบบจัดเก็บข้อมูุลฯ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ชี้แจงโครงการระบบจัดเก็บข้อมูุลฯ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

 

30 เมษายน 2562 ท่านสถิติจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ ชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ให้กับ FI&FS โดยใช้ Tablet ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติด ไตรมาส 1/2562

รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติด ไตรมาส 1/2562

รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ปี 2562

ไตรมาส 1 ปี 2562

ดาวน์โหลด     อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครโครงการระบบจัดเก็บข้อมูุลฯ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครโครงการระบบจัดเก็บข้อมูุลฯ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครพนักงานแจงนับปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติเบื้องต้น  : อายุ 18 ปีขึ้นไป  มีทักษะการใช้ TABLET

จำนวน :  หลายอัตรา

โทรศัพท์ : 02-580-0720 ต่อ 105

 

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • ระบบภูมิสารสนเทศด้านบริหารจัดการน้ำ

 • ชี้แจงโครงการระบบจัดเก็บข้อมูุลฯ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

  ชี้แจงโครงการระบบจัดเก็บข้อมูุลฯ เพื่อการบริหารจัด

 • รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติด ไตรมาส 1/2562

  รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติด ไตรมาส 1/2562

 • รายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561

 • ประกาศรับสมัครอาสาสมัครโครงการระบบจัดเก็บข้อมูุลฯ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

  ประกาศรับสมัครอาสาสมัครโครงการระบบจัดเก็บข้อมูุลฯ