ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ๒๖-๐๖-๖๓
ร่วมตอบแบบสอบถามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ๒๒-๐๕-๖๓
ประชาสัมพันพันธ์การสำรวจข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบให้ด้วยนะค๊ะ ๒๑-๐๕-๖๓
ชวนคนไทยโหลดแอปหมอชนะ ๐๖-๐๕-๖๓
ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันวิสาขบูชา ๐๖-๐๕-๖๓
สำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน-แรงงาน ๑๖-๐๔-๖๓
สำรวจผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ๑๕-๐๔-๖๓
ประกาศฯ "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)" ประจำปี 2563 ๑๖-๐๓-๖๓
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๒๕-๑๑-๖๒
ประกาศจังหวัดนนทบุรี ๑๘-๐๒-๖๒
ร่วมคัดแยกขยะ ๒๕-๐๑-๖๒
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ๐๓-๐๘-๖๑
NSOโปร่งใส ๐๑-๐๕-๖๑
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๒๔-๐๔-๖๑
ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล ๑๒-๑๒-๖๐
ประกาศรายชื่อบุคคลผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๒๕-๑๐-๖๐
วันสถิติโลก World Statistics Day ๒๕-๑๐-๕๙
ประกาศการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ๓๐-๐๖-๕๙
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๓๐-๐๖-๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ๒๑-๐๖-๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๒๑-๐๖-๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 ๐๙-๐๖-๕๙
ICT สำหรับคนพิการ ๒๙-๐๒-๕๙
ขอเชิญชวนรับชมละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ๒๘-๐๑-๕๙
QR code ประชาสัมพันธ์ Link สนง. ๐๔-๐๖-๕๘
การมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ 2557 ๑๗-๐๓-๕๘
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ๒๖-๑๒-๕๗
ขอเชิญเที่ยวงานสมโภช ศาลหลักเมือง 1-3 ธ.ค. ๐๑-๑๒-๕๗
ร่วมบริจาคโลหิต ๑๙-๑๑-๕๗
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนนทบุรี ๐๖-๑๐-๕๗
ข่าวงานสำรวจเดือนกรกฎาคม 2557 ๒๘-๐๖-๕๗
Free WIFI บนพื้นที่นนทบุรี ๒๖-๐๘-๕๖
พิธีเปิดการอบรมโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ๒๙-๐๔-๕๖
เราชาว สสช.ทุกคนยึดถือและปฏิบัิติตาม ๐๗-๐๑-๕๖
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๒๐-๑๒-๕๕
๘๐ พรรษามหาราชินี ๐๘-๐๘-๕๕
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ๒๔-๐๗-๕๕
กำหนดการเผยแพร่เอกสาร ๑๖-๐๗-๕๕
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๒๓-๐๕-๕๕
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ๑๑-๐๒-๕๕
งาน The best of nonthaburi 2011 ๐๘-๑๒-๕๓
ต้อนรับเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๒๖-๑๑-๕๓
ข่าว สำนักงานสถิติแห่งชาติ ๐๙-๐๒-๕๓