ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข
การจัดซื้อจัดจ้าง ๐๒-๐๔-๖๔
แบบสำรวจ covid 19 ๑๒-๐๕-๖๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๒๓-๑๑-๖๓
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ๓๐-๑๑-๖๓
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ๐๓-๐๘-๖๑
ชวนคนไทยโหลดแอปหมอชนะ ๐๖-๐๕-๖๓
สำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน-แรงงาน ๑๖-๐๔-๖๓
ประกาศฯ "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)" ประจำปี 2563 ๑๖-๐๓-๖๓
QR code ประชาสัมพันธ์ Link สนง. ๐๔-๐๖-๕๘
กำหนดการเผยแพร่เอกสาร ๑๖-๐๗-๕๕
NSOโปร่งใส ๐๑-๐๕-๖๑
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๒๔-๐๔-๖๑
ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล ๑๒-๑๒-๖๐
ประกาศรายชื่อบุคคลผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๒๕-๑๐-๖๐
วันสถิติโลก World Statistics Day ๒๕-๑๐-๕๙
ประกาศการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ๓๐-๐๖-๕๙
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๓๐-๐๖-๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ๒๑-๐๖-๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๒๑-๐๖-๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 ๐๙-๐๖-๕๙
ICT สำหรับคนพิการ ๒๙-๐๒-๕๙
การมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ 2557 ๑๗-๐๓-๕๘
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ๒๖-๑๒-๕๗
ขอเชิญเที่ยวงานสมโภช ศาลหลักเมือง 1-3 ธ.ค. ๐๑-๑๒-๕๗
Free WIFI บนพื้นที่นนทบุรี ๒๖-๐๘-๕๖
ร่วมบริจาคโลหิต ๑๙-๑๑-๕๗
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนนทบุรี ๐๖-๑๐-๕๗
งาน The best of nonthaburi 2011 ๐๘-๑๒-๕๓
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ๒๔-๐๗-๕๕
เราชาว สสช.ทุกคนยึดถือและปฏิบัิติตาม ๐๗-๐๑-๕๖
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๒๐-๑๒-๕๕
พิธีเปิดการอบรมโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ๒๙-๐๔-๕๖
๘๐ พรรษามหาราชินี ๐๘-๐๘-๕๕
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๒๓-๐๕-๕๕
ต้อนรับเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๒๖-๑๑-๕๓
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ๑๑-๐๒-๕๕
ข่าวงานสำรวจเดือนกรกฎาคม 2557 ๒๘-๐๖-๕๗
ข่าว สำนักงานสถิติแห่งชาติ ๐๙-๐๒-๕๓