สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด

แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข
สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564) ๐๑/๐๔/๖๔
สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค. 2563) ๑๒/๐๑/๖๔
รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติด ไตรมาส 2 2563 ๑๐/๐๗/๖๓
ยาเสพติดประจำปี 2563 ๐๓/๐๙/๖๓
รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติด ไตรมาส 1 2563 ๒๕/๐๔/๖๓
รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติด ไตรมาส 4 2562 ๒๕/๐๔/๖๓
ยาเสพติดไตรมาส 2/2562 ๒๘/๐๖/๖๒
รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติด ไตรมาส 1/2562 ๑๑/๐๔/๖๒
รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติด ไตรมาส 4 2561 ๑๓/๐๒/๖๒
รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติด เดือนพฤศจิกายน 2561 ๑๔/๑๑/๖๑
รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติด พ.ศ. 2561 ๑๙/๐๙/๖๑
รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติด ไตรมาส3 ปี 2561 ๑๑/๐๙/๖๑
รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติด ไตรมาส2 ปี 2561 ๑๗/๐๘/๖๑
รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติด ไตรมาส1/2561 ๐๙/๐๔/๖๑
ความพึงพอใจต่อสถานการณ์ยาเสพติด เม.ย. 60 ๐๑/๐๕/๖๐
ความพึงพอใจต่อสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ม.ค.60 ๐๒/๐๒/๖๐
สถานการณ์ยาเสพติด มี.ค.59 ๒๗/๐๔/๕๙
สถานการณ์ยาเสพติด ม.ค.59 ๒๗/๐๑/๕๙