ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2555

เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

                          ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

                         เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

 

                   โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

                                                     รายละเอียด

 
 

 

                   สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี 

 

       ตรวจรับอุปกรณ์ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ท่าอิฐ

 

 

                                                Photo by : montha

 

 
 

 

รู้จักสำนักงานสถิติ........