แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 4 ปี

เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

 

แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

  

แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2558-2561

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558

 

 

 

ความหมายของContent: แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ/สำนักงานสถิติจังหวัด
รูปแบบการนำเสนอ: Pdf
กลุ่มเป้าหมาย: ทุกกลุ่มเป้าหมาย