แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 4 ปี

เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

 

แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2558-2561

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558

 

 

 

ความหมายของContent: แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ/สำนักงานสถิติจังหวัด
รูปแบบการนำเสนอ: Pdf
กลุ่มเป้าหมาย: ทุกกลุ่มเป้าหมาย