ที่ตั้งสำนักงาน

เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

 

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี  นนทบุรี  11000

โทรศัพท์  0 2580 0720    โทรสาร  0 2580 0749     E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คำขวัญจังหวัดนนทบุรี slogan

 "พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ"

"Grand Royal Mansion,renowned Suan Somdet, Ko Kret's pottery, Famous ancient temples, tasty durians, And the beautiful government office"

 

วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี vision

 "จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมและเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน"

"Nonthaburi as a city’s finest home for all people with excellent quality of life. To be a city of creative economy, high quality and international standard."

 


ดู สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า