ข้อมูลจากท่านชี้ทางพัฒนาประเทศ

210524717 4303854769665650_1169609680554399233_n