การจัดซื้อจัดจ้าง

 

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

 

  ลำดับ       เดือน       ปี      ไฟล์ข้อมูล    
    1 ตุลาคม 2563  DOWNLOND
    2 พฤศจิกายน 2563  DOWNLOND
    3 ธันวาคม 2563  DOWNLOND
    4 มกราคม 2564  DOWNLOND
    5 กุมภาพันธ์ 2564  DOWNLOND
    6 มีนาคม 2564  DOWNLOND
    7 เมษายน  2564  DOWNLOND
    8 พฤษภาคม  2564  DOWNLOND
    9 มิถุนายน 2564  DOWNLOND
   10 กรกฎาคม 2564
   11 สิงหาคม 2564
   12 กันยายน 2564