รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สธอ.2563สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

จำนวน 22 อัตรา

***เปิดรับสมัครวันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2563***

***ในวันเวลาราชการเท่านั้น***

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อาคาร 3 ชั้น

ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เบอร์โทรศัพท์ 02-5800720 , 02-5800749

facebook : Stat Nonthaburi


1. รายละเอียดโครงการ Download this file (รายละเอียดโครงการ.pdf)DOWNLOND

2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  

3. ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว.pdf