ร่วมตอบแบบสอบถามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19

 

Capture 2

คลิก !! ร่วมตอบแบบสอบถาม

 

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชวนคนไทยตอบแบบสอบถามเรื่อง
การปฏิบัติตามมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวในประชาชนไทย เพื่อพัฒนา
นโยบายเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com