ประชาสัมพันพันธ์การสำรวจข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบให้ด้วยนะค๊ะ

 

Capture 1

“สิทธิประโยชน์ของท่านคืองานของเรา
ความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
จ่ายน้อย สิทธิประโยชน์เยอะ”
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนท่านร่วมตอบแบบสอบถามความสนใจและความคิดเห็นแรงงานนอกระบบต่อสิทธิประโยชน์การคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 3 ทางเลือก
ความคิดเห็นของท่านทุกคนมีคุณค่าและความหมายต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Click ที่นี่  ->  https://forms.gle/W1GbP1BV1j8VNsDd7