ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันวิสาขบูชา

 

*** **************

ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันวิสาขบูชา
วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา
แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ
เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์
ขึ้นตรงกัน ๓ ประการ คือ เป็นวันพระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

 วันวิสาขบูชา

 

 

********************