สำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน-แรงงาน

ldls

 

แบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

click ที่นี่  -> https://ldls.mol.go.th/survey