เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายพินิจ กัลยาณมณีกร สถิติจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานหัวข้อ Desk Operation ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

 

4898 129

 #สำนักงานสถิติแห่งชาติ