• บรรยายพิเศษให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

  บรรยายพิเศษให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล

 • 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 • ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย

  ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิต

 • ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ข้าว) จังหวัดนนทบุรี

  ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ข้าว) จังหวัดนนทบุ

 • ชุดข้อมูลพื้นฐาน (การท่องเที่ยว) จังหวัดนนทบุรี

  ชุดข้อมูลพื้นฐาน (การท่องเที่ยว) จัง

บรรยายพิเศษให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

บรรยายพิเศษให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

 

บรรยายพิเศษ
ให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล
ความจำเป็นพื้นฐาน
จปฐ. ที่เทศบาลนครปากเกร็ด

  

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายพินิจ กัลยาณมณีกร สถิติจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานหัวข้อ Desk Operation ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

 

 

 #สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next

THE BEST OF NONTHABURI 2018

 THE BEST OF NONTHABURI 2018