รับฟังความคิดเห็น

เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

 

attitudenso

 

เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนออนไลน์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบบุรีได้กำหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ
1.     แบบฟอร์มความคิดเห็น
2.     เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนออนไลน์
3.     แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ
4.     โทรศัพท์ หมายเลข 025800720 ต่อ 105
5.     ส่งจดหมายโดยตรงถึง สถิติจังหวัดนนทบุรี
6.     E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7.     จุดบริการรับเรื่องร้องเรียนศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบบุรี