สถิติผู้มาใช้บริการ

เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

survey

แบบประเมินความพึงพอใจการบริการของสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

สถิติผู้มาใช้บริการ ปี 2560 ->nontburi_services2560.zip

 

ผลความพึงพอใจล่าสุด