• รับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  รับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื

 • บรรยายพิเศษให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

  บรรยายพิเศษให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล

 • 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 • ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย

  ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิต

 • ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ข้าว) จังหวัดนนทบุรี

  ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ข้าว) จังหวัดนนทบุ

รับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

สถิติจังหวัดนนทบุรี ประชุมรับการตรวจราชการของนายขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยายพิเศษให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

บรรยายพิเศษให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

 

บรรยายพิเศษ
ให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล
ความจำเป็นพื้นฐาน
จปฐ. ที่เทศบาลนครปากเกร็ด

  

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายพินิจ กัลยาณมณีกร สถิติจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานหัวข้อ Desk Operation ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

 

 

 #สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next

INFOGRAPHICS

 

                                    

              สารสนเทศสถิติเด่น

01   สถิติสังคม

08  

21


1.  ตัวชี้วัดการพัฒนาคนจังหวัดนนทบุรี

2. ขยะเมืองนนท์

3. ผู้สูงอายุในนนทบุรี

4. คดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก

5. การทำงานของประชากรไตรมาส3/60

6. ที่อยู่อาศัยของคนเมืองนนท์

7. สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ      

8. รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติด ไตรมาสที่ 4 2560

9. ดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัดนนทบุรี  

10. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนนทบุรี

11. การทำงานของประชากรไตรมาส4/60

12. ผลการสำรวจผู้มีรายได้น้อย 

13. สถิติด้านหญิงและชาย 

14.สถิติการเกษตรจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2559 

15.รายได้จากการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรพื้นที่นนทบุรี ปี 2559 

16.สรุปรายงานผลสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ไตรมาส1/2561

17.ผู้สูงอายุในการทำงาน 

18. สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 

19. สถิติการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 2560 

20. ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวจังหวัดนนทบุรี  

21. ส่องกล้อง มองขยะ เมืองนนท์

22. ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดนนทบุรี

23. รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ไตรมาส 2/2561

24. Infoรายงานสถิติจังหวัดนนทบุรีปี2561