ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่

เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

bc 2

 

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ประจำปี 2560 (รอบที่ 2/2561)

ประกอบด้วย  4 เรื่อง ได้แก่  ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ

ผังข้อมูล mindmap และสถิติมีดังนี้

1   3

4   2


 

2. ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด

2.1 ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คลิ๊ก

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คลิ๊ก

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คลิ๊ก

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คลิ๊ก

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 คลิ๊ก

2.2 วิเคราะห์สถานการณ์ ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์

1. ด้านสิ่งแวดล้อม  เรื่องขยะ  คลิ๊ก

2. ด้านเศรษฐกิจ  เรื่องท่องเที่ยว คลิ๊ก

3. ด้านสังคม  เรื่องยาเสพติด คลิ๊ก

 

 

Save

Save

Save

Save