ประกาศการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง  ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ

ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

พนักงานราชการ.pdf