ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่ ๒  (สัมภาษณ์)

รายชื่อสอบสัมภาษณ์.pdf