ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf