เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

LSB from Lao เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

Study Visiting "The Statistic Capacity Building and Human Resources"

25 Dec 2015

lao25-12-58