ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558

เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 กันยายน 2558 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี 

23-9-58