เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

12  สิงหาคม  2558

วันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมช่วงเช้า  :  ทำบุญ ตักบาตร ปล่อยสัตว์น้ำ

                            ร่วมลงนามถวายพระพร

กิจกรรมช่วงเย็น  : ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี