เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๐๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร