เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๐๗ เมษายน ๒๕๕๘

 

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ปฐมบรมราชวงศ์จักรี

วันจักรี ตรงกับวันที่6 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประวัติการตั้งชื่อวันจักรีมีว่า เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย มาจนทุกวันนี้

เช้าวันที่ 6 เม.ย.58  หลายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ต่างร่วมจัดพิธีรำลึกระลึกจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี ณ สถานพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในแต่ละแห่ง เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณต่อพระมหากษัตราธิราชในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกรัชกาล

 

06-04-58