เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๐๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

 

มหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

 

page2-04-58-2 

 

 

page2