เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

 

วันที่ 31 มีนาคม 2558 จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันระลึกมหาเจษฎาราชเจ้าฯ และจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558  ซึ่งวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ ๑ เมษายนของทุกปี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน

 

1427773702015 1

 

 

1427773708173 1

 

 


ซึ่งการจัดงานในปีนี้ กำหนดจัดระหว่างวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2558 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ขนมธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตร ที่พลาดไม่ได้ พิธีเปิดงาน ชมการแสดง แสง สี เสียง พระราชประวัติ รัชกาลที่ 3 ที่สวยงามตระการตา ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2558 ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งนี้  สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี  ได้รับมอบหมายให้ทำการสำรวจความพึงพอใจการจัดงานฯ นี้ เป็นประจำทุกปีต่อเนื่องกัน

 

page1