เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี รับการตรวจประเมินตามโครงการ 5ส.ของจังหวัดนนทบุรี วันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยได้รับคำแนะนำดีๆ จากคณะท่านผู้ตรวจฯ  ทั้งนี้การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยความร่วมมือกันของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างดี

 

2015-03-27-11-17-16 photo_1