ขอเชิญเที่ยวงานสมโภช ศาลหลักเมือง 1-3 ธ.ค.

ขอเชิญเที่ยวงานสมโภช ศาลหลักเมือง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี 1-3 ธันวาคม 2557

 


 

มีการออกร้านขาย อาหาร และสินค้า มีมหรสพต่างๆ อาทิ

1 ธ.ค. วงแสนนากา ZEAL

2 ธ.ค. จำอวดหน้าม่าน คุณพระช่วย ก็อต จักรพันธ

3 ธ.ค. วง BIGASS