เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

จัดประชุมทางไกล (VDO Conference) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

1412302184888

 

 

 

1412302188953

 

1412302230724

 

1412302234698