สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556

เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556