ประชุมโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2557

เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๐๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

area 2

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 วันที่  25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ โดยมีนายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี