กำหนดการเผยแพร่เอกสาร

เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 


 

กำหนดการเผยแพร่เอกสาร

เดือน/ปี
เอกสาร รายงาน
สิงหาคม 2557 - สำรวจความคิดเห็น "มหกรรมวัฒนธรรม และวิถีเกษตรนท์ฯ ประจำปี 2557"
กันยายน 2557 - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร Q2/2557
ตุลาคม 2557 - รายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2557
พฤศจิกายน 2557 - รายงานสำรวจภาวะการทำงานของประชากร Q3/2557
ธันวาคม 2557 - รายงานสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2557 นนทบุรี (ฉบับสมบูรณ์)
มกราคม 2558 - รายงานสำรวจภาวะการทำงานของประชากร Q4/2557
ตุลาคม 2558 - รายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2558
พฤษภาคม 2558 รายงานสำรวจภาวะการทำงานของประชากร Q1/2558 
เมษายน 2558 - รายงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "งานวัฒนธรรมสองฝั่งฯ" พ.ศ.2558
พฤศจิกายน 2558 - สำรวจภาวะการทำงานของประชากร Q2/2558
ธันวาคม 2558 - สถิติ GPS(นำทาง) เมืองนนท์ (ฉบับปรับปรุงข้อมูล ครั้งที่ 1 พ.ย.2558) 
ตุลาคม 2559 รายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2559 
กุมภาพันธ์ 2559 -

รายงานสำรวจภาวะการทำงานของประชากร Q4/2558

ตุลาคม 2559 - รายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2559 
พฤศจิกายน 2559 - รายงานสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.2558
พฤศจิกายน 2559

รายงานสำรวจภาวะการทำงานของประชากร Q1/2559 และ Q2/2559

ธันวาคม 2559 รายงานสำรวจภาวะการทำงานของประชากร Q3/2559
มีนาคม 2560 - รายงานสำรวจภาวะการทำงานของประชากร Q4/2560
ตุลาคม 2560 - รายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2560
ตุลาคม 2561 - รายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561

ตุลาคม 2562

รายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2562

ตุลาคม 2563

รายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

หากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติม หรือมีปัญหา 

สอบถามได้ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทร 0 2580 0720 ต่อ 105