พิธีเปิดการอบรมโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖

 

      การอบรมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนการการเกษตร พ.ศ. 2556