พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

capture-20140107-101415