ต้อนรับเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓