เนื้อหา

กิจกรรม

รับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

สถิติจังหวัดนนทบุรี ประชุมรับการตรวจราชการของนายขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

87359

 

 

บรรยายพิเศษให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

 

บรรยายพิเศษ
ให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล
ความจำเป็นพื้นฐาน
จปฐ. ที่เทศบาลนครปากเกร็ด

20181126  201811261

S _4915328

 

 

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายพินิจ กัลยาณมณีกร สถิติจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานหัวข้อ Desk Operation ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

 

4898 129

 #สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 

 

 

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 

 0020

 

 

รวมภาพกิจกรรม

#25 เม.ย.60 สำนักงานสถิติจังหวัด ดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการ “ลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งเป็นประธานมอบโล่รางวัลให้กับส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรีที่สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 10% ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี ‪2557-2559‬

https://www.facebook.com/NisitJansomwong/photos/a.1473713759513273.1073741830.1418302831721033/1864368380447807/?type=3

 

------------------

# 31 มีนาคม 2560 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ตรงกับวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ และ 1 เมษา 2560 วันข้าราชการพลเรือน  สถิติจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม....

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1269599346450212

----

 

# 20 ตุลาคม 2559 จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1117809458295869

---

 

# 23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช จังหวัดนนทบุรี

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1117871844956297

---

# 10 พฤศจิกายน 2559 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

https://www.facebook.com/NsoNon/media_set?set=a.1142949299115218.1073741855.100002004760913

 ---

 

# 22 พฤศจิกายน 2559 รวมพลังแห่งความภักดี

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1142954042448077

 

---