เนื้อหา

Bike for DAD

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีมอบเสื้อ พร้อมสิ่งของราชการทาน ปั่นเพื่อพ่อ Bike for DAD โดยมีประชาชนเข้ารับเสื้อและสิ่งของพระราชทานจำนวนมาก  ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่อย่างเข็มแข็ง

bikefordad