เนื้อหา

ประเทศเกาหลี เยี่ยมชมศึกษาดูงานทะเบียนราษฎร์

สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจากประเทศเกาหลี โดยคณะผู้เข้าเยี่ยมชมได้ศึกษาดูงานงานทะเบียนราษฎร์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด และเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

korea27-11-58