เนื้อหา

วันพ่อแห่งชาติ

 

สถิติจังหวัดนนทบุรี ร่วมถวายพระพร "วันพ่อแห่งชาติ" ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

05-12-58

 

จังหวัดนนทบุรี นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพรเนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ" ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี