เนื้อหา

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร