• ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ข้าว) จังหวัดนนทบุรี

  ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ข้าว) จังหวัดนนทบุ

 • ชุดข้อมูลพื้นฐาน (การท่องเที่ยว) จังหวัดนนทบุรี

  ชุดข้อมูลพื้นฐาน (การท่องเที่ยว) จัง

 • ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ผู้สูงอายุ) จังหวัดนนทบุรี

  ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ผู้สูงอายุ) จังหวั

 • ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ขยะ) จังหวัดนนทบุรี

  ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ขยะ) จังหวัดนนทบุร

 • รวมภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม

#25 เม.ย.60 สำนักงานสถิติจังหวัด ดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการ “ลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งเป็นประธานมอบโล่รางวัลให้กับส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรีที่สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 10% ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี ‪2557-2559‬

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next