ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

(Management Information System : MIS)

 จังหวัดนนทบุรี

... อ่านเพิ่มเติม...

ยาเสพติดประจำปี 2562

รายงานยาเสพติดประจำปี 2562

DOWNLOND

อ่านเพิ่มเติม...

ยาเสพติดไตรมาส 2/2562

ยาเสพติดไตรมาส 2/2562

รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562

DOWNLOND  


อ่านเพิ่มเติม...

ชี้แจงโครงการระบบจัดเก็บข้อมูุลฯ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ชี้แจงโครงการระบบจัดเก็บข้อมูุลฯ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

 

30 เมษายน 2562 ท่านสถิติจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ ชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ให้กับ FI&FS โดยใช้ Tablet ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

  ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

 • ยาเสพติดประจำปี 2562

 • ยาเสพติดไตรมาส 2/2562

  ยาเสพติดไตรมาส 2/2562

 • ระบบภูมิสารสนเทศด้านบริหารจัดการน้ำ

 • ชี้แจงโครงการระบบจัดเก็บข้อมูุลฯ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

  ชี้แจงโครงการระบบจัดเก็บข้อมูุลฯ เพื่อการบริหารจัด