ร่วมตอบแบบสอบถามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19

ร่วมตอบแบบสอบถามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19

 

คลิก !! ร่วมตอบแบบสอบถาม

 

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชวนคนไทยตอบแบบสอบถามเรื่อง
การปฏิบัติตามมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวในประชาชนไทย เพื่อพัฒนา
นโยบายเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคให้เ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันพันธ์การสำรวจข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบให้ด้วยนะค๊ะ

ประชาสัมพันพันธ์การสำรวจข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบให้ด้วยนะค๊ะ

 

“สิทธิประโยชน์ของท่านคืองานของเรา
ความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
จ่ายน้อย สิทธิประโยชน์เยอะ”
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนท่านร่วมตอบแบบสอบถามความสนใจและความคิดเห็นแรงงานนอกระบบต่อสิทธิประโยชน์การคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 3 ทางเลือก
ความคิดเห็นของท่านทุกคนมีคุณค่าและค... อ่านเพิ่มเติม...

ชวนคนไทยโหลดแอปหมอชนะ

ชวนคนไทยโหลดแอปหมอชนะ

 

ชวนคนไทยโหลดแอปหมอชนะ

-----------

 

แอพ "หมอชนะ" คืออะไร?

 

รูปแบบการใช้งาน "หมอชนะ" แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ให้ผู้ใช้รายงานความเสี่ยงของตัวเอง และแจ้งเตือนผู้ใช้หากเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยง ที่มีผู้ติด COVID-19

ในการใช้งาน ให้ประชาชนดาวน์โหลดแอพ "หมอชนะ" บนสมาร์ทโฟน และตอบคำถามประเมินอาการของตัวเอง โดยแอพจะแบ่งระดับของความเสี่ยงเป็น 4 ระดับคือ

ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันวิสาขบูชา

 

*** **************

ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันวิสาขบูชา
วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา
แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ
เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์
ขึ้นตรงกัน ๓ ประการ คือ เป็นวันพระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

 วันวิสาขบูชา

 

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

 • ร่วมตอบแบบสอบถามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19

  ร่วมตอบแบบสอบถามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19

 • ประชาสัมพันพันธ์การสำรวจข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบให้ด้วยนะค๊ะ

  ประชาสัมพันพันธ์การสำรวจข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบ

 • ชวนคนไทยโหลดแอปหมอชนะ

  ชวนคนไทยโหลดแอปหมอชนะ

 • ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันวิสาขบูชา

Previous
Next