• รับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  รับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื

 • บรรยายพิเศษให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

  บรรยายพิเศษให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล

 • 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 • ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย

  ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิต

 • ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ข้าว) จังหวัดนนทบุรี

  ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ข้าว) จังหวัดนนทบุ

รับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

สถิติจังหวัดนนทบุรี ประชุมรับการตรวจราชการของนายขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยายพิเศษให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

บรรยายพิเศษให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

 

บรรยายพิเศษ
ให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล
ความจำเป็นพื้นฐาน
จปฐ. ที่เทศบาลนครปากเกร็ด

  

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายพินิจ กัลยาณมณีกร สถิติจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานหัวข้อ Desk Operation ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

 

 

 #สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next